Naziv ideje: EuroTrip

Avtor: Goran Petković, Doris Gomezelj, Klemen Franjčić, Anes Rekic, Matic Bracko
Dejavnost: Država: Slovenia Datum vpisa: 04.04.2019

Opis projekta (produkta, storitve)

Naš projekt bi bil nudenje storitev potovanja. Potovanja bi nudili dijakom 3. in 4. letnika, ter študentom (natančneje absolventom). Nudili bi jim potovanje po Evropi z vlakom. Naš projekt bi se od ostalih turističnih agencij ločil po temu, da bi potovali z vlakom in da bi v ceni enega potovanja videli precej več destinacij.

Kje/zakaj rabimo pomoč (denar, znanje, drugi resursi)

Za začetek projekta ne potrebujemo nekih prevelikih finančnih investicij. Saj ves strošek, ki ga imamo s kupci, ga pokrijemo ko nam nakažejo denar.

Od znanja potrebujemo, tako kot vsi, znanje o vodenju podjetja in ljudi. Prav tako bi potrebovali znanje o vodenju turistov, saj bi na začetku sami bili vodiči.

Potrebovali bi tudi nek poslovni prostor, v katerem bi sprejemali stranke, pripravljali ponudbe, organizirali izlete itd.

Rabimo pa tudi partnerje v naših destinacijah, ki nam bodo ponudili prenočišča po zelo nizki ceni.

Tveganja in izzivi realizacije (Risks and challenges)

Ni nekih ogromnih tveganj, saj tudi ni velikih finančnih vložkov.

Izzivi pa bili v tem da je konkurenca, ki sicer ponuja drugačno obliko potovanj, premočna. Torej ne bi pridobili načrtovano številko dijakov, študentov, ki bi potovali z nami. 

Prav tako pa bi nam izziv predstavljajo, da ne bomo zmogli voditi podjetje, ter organizirati potovanja, ki bodo potekala brez težav. Lahko imamo težave s ponudniki prenočišč ali pa z železniškimi povezavami. 

Časovnica izvedbe (Timeline)

Že v kratkem bi pričeli z organizacijo potovanj, torej ogledom morebitnih destinacij. Torej bi pripravili načrt naših paketov. Ko bi to imeli, bi že začeli s pregovori z ponudniki prenočišč in bi to v času poletja rešili.

Ko bi imeli pripravljene pakete, bi jeseni 2019 pričeli s promocijo po šolah in fakultetah.

Tako je cilj da bi se poleti 2020 že odpotovalo.

O nas (Team)

Team bi sestavljali Matic, Anes, Klemen in Goran. Torej ustvarjalci projekta.

Vsi 4 bi imeli izobrazbo za vodiča, ter bi ta del imeli pokrit. Potem ko bi se razširila naša ponudba pa bi zaposlili še več vodičev.

Prav tako bi vse računovodske in marketinške funkcije opravljali skupaj.Komentarji

    Trenutno ni še nobenenga komentarja