Trditve se nanašajo na razvoj vizije blagovne znamke.
Nikakor se ne strinjam Ne strinjam se Niti se ne strinjam / niti se strinjam Deloma se strinjam Popolnoma se strinjam
1.1. Imeli smo močno ambicijo in jasno vizijo za razvoj radikalno drugačne in edinstvene blagovne znamke.
1.2. Vizija naše blagovne znamke je bila dobro oblikovana (formalno napisana) že pred našim prvim izdelkom.
1.3. Od samega začetka je bila vizija naše blagovne znamke navdihnjena predvsem z našimi potencialnimi kupci.
1.4. Od samega začetka smo razvili (sooblikovali) vizijo naše blagovne znamke v tesnem sodelovanju s skupnostjo kupcev.
1.5. Vizija je nadgrajena z razvojem izdelkov ali povratnimi informacijami potencialnih kupcev.
Trditve se nanašajo na empirične informacije, ki so vam bile na voljo pri razvoju vaše blagovne znamke.
Nikakor se ne strinjam Ne strinjam se Niti se ne strinjam / niti se strinjam Deloma se strinjam Popolnoma se strinjam
2.1. Celovita empirična analiza problemov kupcev in obstoječih (konkurenčnih) rešitev je bila opravljena pred razvojem naše blagovne znamke.
2.2. Nezadovoljene potrebe naših potencialnih kupcev so bile pomemben temelj naše blagovne znamke.
2.3. Razvoj blagovne znamke je bil osnovan in usmerjen na jasno opredeljen segment ciljnih kupcev.
2.4. Ob razvoju naše blagovne znamke smo imeli na voljo celovit »3D« vpogled (informacije o stališčih, vedenju in dobičkonosnosti kupcev).
2.5. Pri spoznanju, da je za odhod na trg potrebna »nekakšna blagovna znamka«, smo se dobro zavedali, da je ideja kupcev o naši (bodoči) blagovni znamki vsaj tako pomembna kot naša.
2.6. Celovito smo pregledali glavne tržne trende in modne muhe ter skrbno uskladili našo blagovno znamko z njimi.
2.7. Pri spoznavanju trga smo intenzivno sodelovali z in se opirali na družbena omrežja in skupnosti.
2.8. Natančno smo proučevali konkurente, da bi se od njih diferencirali in našim kupcem zagotovili pomembne prednosti pred njimi.
2.9. Konkurenca nas navdihuje, da ustvarjamo nove ideje.
2.10. Naša blagovna znamka temelji na revolucionarnih tržnih vpogledih, ki jasno kažejo na naše edinstvene konkurenčne prednosti.
2.11. Vsi v tem podjetju se dobro zavedamo, da je blagovna znamka našega izdelka/storitve glavna prioriteta našega poslovanja.
2.12. Imamo heterogeno ekipo z raznolikim znanjem.
2.13. V naši ekipi imamo vsaj eno osebo z znanjem o trženju blagovne znamke.
Trditve se nanašajo na razvoj vaše blagovne znamke
Nikakor se ne strinjam Ne strinjam se Niti se ne strinjam / niti se strinjam Deloma se strinjam Popolnoma se strinjam
3.1. Pri razvoju naše blagovne znamke smo načrtno uporabljali uveljavljene modele blagovnih znamk (npr. Bulls eye, Kapfererjeva prizma).
3.2. Za razvoj naše blagovne znamke so bili uporabljeni standardni start up pristopi in orodja (npr. Product-market fit, Lean canvas, MVP-minimalen delujoč izdelek).
3.3. Za nas je zamisel o minimalni delujoči blagovni znamki (MVB), ki jo je treba razviti iterativno in odzivno, vsaj tako pomembna kot ideja o minimalnem delujočem izdelku (MVP).
3.4. Pozicioniranje ključnih prednosti in obljuba naše blagovne znamke sta bila radikalno drugačna od obstoječih konkurentov in tržnih alternativ.
3.5. Dobro izdelani elementi pripovedovanja (zgodbe) so bili eden ključnih elementov naše blagovne znamke.
3.6. Posebno pozornost smo namenili razvoju vrhunskih vizualnih elementov naše blagovne znamke.
3.7. Skrbno smo razvili raznoliko paleto “izkustvenih” stičnih točk z našo blagovno znamko (pred / med / po nakupu, online, offline, ljudje, dogodki, okolja).
Trditve se nanašajo na vire, uporabljene za razvoj vaše blagovne znamke
Nikakor se ne strinjam Ne strinjam se Niti se ne strinjam / niti se strinjam Deloma se strinjam Popolnoma se strinjam
4.1. Za izgradnjo blagovne znamke in njene podobe smo porabili ustrezno količino denarja.
4.2. Našo blagovno znamko smo razvili znotraj našega podjetja.
4.3. Kreativni viri kupcev (predlogi, prispevki) so bili aktivno vključeni v proces razvoja naše blagovne znamke.
4.4. Negativne povratne informacije naših strank so nam pomagale izboljšati našo blagovno znamko.
4.5. Ko smo razvili prvotne ideje in elemente naše blagovne znamke, smo o njih takoj poiskali povratne informacije kupcev.
4.6. Porabniška skupnost ima pomembno besedo (npr. glasovanje) med testiranjem in končno podobo naših vizualnih elementov blagovne znamke.
4.7. Za razvoj vizualnih elementov blagovne znamke (ime, logotipi, slogani) so bile uporabljene crowdsourcing platforme in sodobna informacijska orodja.
4.8. Za testiranje naše blagovne znamke so bile uporabljene crowdsourcing platforme in sodobna informacijska orodja.
4.9. Menimo, da je naša blagovna znamka »odprt in kontinuiran projekt«, ki se razvija v sodelovanju (dialogu) z našo skupnostjo kupcev.
4.10. Menimo, da je naša blagovna znamka zelo dostopna, odkrita in odprta za dialog s strankami.
Trditve se nanašajo na taktično implementacijo vaše blagovne znamke
Nikakor se ne strinjam Ne strinjam se Niti se ne strinjam / niti se strinjam Deloma se strinjam Popolnoma se strinjam
5.1. Sistematično skrbimo, da je naša blagovna znamka vključena v vse naše trenutne trženjske aktivnosti.
5.2. Da bi dokazali pristnost naše blagovne znamke, zagotavljamo ustrezne dokaze, kot so izvor blagovne znamke, vedenje zaposlenih in poosebljanje (personifikacija) blagovne znamke.
5.3. Za spodbujanje večje izmenjave idej in izkušenj z blagovno znamko uporabljamo več kanalov za komunikacijo s kupci.
5.4. Komunikacijski splet (mix) smo razvili tako, da lahko hitro spremenimo kateri koli element kot odziv na spreminjajoče se tržne priložnosti.
5.5. Sistematično uporabljamo družbene medije za sporočanje koristi naše blagovne znamke.
5.6. Pogosto (dnevno) ustvarjamo in objavljamo spletne vsebine, povezane z blagovno znamko.
5.7. Naše komunikacije o blagovni znamki vključujejo vrsto digitalnih orodij, kot so videoposnetki, igre, forumi skupnosti, infografika, mnenja in ocene, spletni seminarji, izračuni in vodniki.
5.8. Za namene trženja in komunikacije blagovne znamke smo že sodelovali z in uporabili ustrezne influencerje.
5.9. Za namene trženja in komunikacije blagovne znamke smo že sodelovali z in uporabili slavne in mikro-slavne osebe.
5.10. Skrbno pazimo na doslednost v vseh besednih in vizualnih komponentah komunikacije med različnimi mediji.
5.11. Kupce obveščamo o vseh tveganjih, ki so povezana z našo blagovno znamko.
5.12. V celoti razkrivamo podrobne informacije o stroških in cenah, povezanih z nakupom in dostavo blagovne znamke.
5.13. Nenehno si prizadevamo za izboljšanje komunikacije z medijskimi partnerji.
5.14. Našo blagovno znamko intenzivno komuniciramo med posredniki in partnerji.
Trditve se nanašajo na interakcije in odnos kupcev z vašo blagovno znamko
Nikakor se ne strinjam Ne strinjam se Niti se ne strinjam / niti se strinjam Deloma se strinjam Popolnoma se strinjam
6.1. Večina komunikacij, povezanih z blagovno znamko, je interaktivna, tako da lahko v realnem času merimo in se odzivamo na povpraševanje in odzive kupcev.
6.2. Ob uvedbi naše blagovne znamke smo uporabili naslednje pristope, povezovanje, vživljanje, ustvarjanje vtisov, evangelizacija, označevanje, iskanje pomoči, mejniki, ipd. (connecting, empathizing, impression making, evangelizing, badging, seeking assis
6.3. Z našimi kupci izvajamo individualno prilagojene komunikacije povezane z blagovno znamko.
6.4. Nenehno zagotavljamo nove ideje in izboljšujemo naše trženjske dejavnosti, tako da našim kupcem omogočamo eksperimentiranje in preizkušanje novih stvari.
6.5. Naša blagovna znamka si prizadeva vzpostaviti strukturne vezi s kupci (npr. uporaba skupnih virov in platform, izmenjeva idej in znanj).
6.6. Nagrajujemo prve kupce, da bi zbrali njihove povratne informacije in razumeli njihovo mnenje.
6.7. Aktivnosti za „dokazovanje“ naše blagovne znamke zagotavljajo, da kupci doživljajo našo blagovno znamko na več ravneh, kot so čustvene (hedonične) nagrade, senzorične (otipljive) sledi in znanje (izobraževanje, nasveti).
6.8. Skrbno gradimo kredibilnost blagovne znamke, tako da pošteno in pregledno komuniciramo z našimi kupci in drugimi deležniki.
6.9. Skrbno vzpostavljamo in negujemo odnose z zunanjimi (netržnimi) deležniki in partnerji (npr. univerze, vlada, civilna družba).
Trditve se nanašajo na spremljanje in validacijo vaše blagovne znamke
Nikakor se ne strinjam Ne strinjam se Niti se ne strinjam / niti se strinjam Deloma se strinjam Popolnoma se strinjam
7.1. Za spremljanje podobe in uspešnosti naše blagovne znamke smo uporabili celovit niz KPI indikatorjev (brand key performance indicators).
7.2. Nenehno spremljamo naše digitalne trženjske metrike (views, likes, shares, orders, net promoter score, etc.) zato imamo dober vpogled v naše spletne interakcije s kupci.
7.3. Nenehno spremljamo točke stika z blagovno znamko (online/offline, pred / med / po nakupu, ljudje, dogodki, okolja).
7.4. Naše trženjske aktivnosti nenehno primerjalno ocenjujemo (izvajamo benchmarking) s konkurenti.
7.5. Na podlagi povratnih informacij s trga smo že prilagodili strategijo blagovne znamke ali njene elemente.
Trditve se nanašajo na dejansko tržno uspešnost vaše blagovne znamke
Nikakor se ne strinjam Ne strinjam se Niti se ne strinjam / niti se strinjam Deloma se strinjam Popolnoma se strinjam
8.1. Naše komunikacije so bile uspešne pri zagotavljanju prepoznavnosti blagovne znamke med ciljnimi kupci.
8.2. Naše komunikacije so bile uspešne pri ustvarjanju želene podobe blagovne znamke na trgu.
8.3. Ugled naše blagovne znamke se je že izkazal kot pomembna prednost za nas.
8.4. Uspešni smo pri širjenju pozitivne komunikacije blagovne znamke od ust do ust (WOM).
8.5. Uspešno smo optimizirali naše digitalne in druge integrirane komunikacije ter učinkovito zmanjšali stroške oglaševanja za tradicionalne medije.
8.6. Vsi v našem podjetju s ponosom govorimo o naši blagovni znamki.
8.7. Kupci pogosto poročajo o občutku pripadnosti naši blagovni znamki in so ponosni na to, da jo uporabljajo.
8.8. Kupci pogosto poročajo o izjemnih in nepozabnih izkušnjah z našo blagovno znamko.
8.9. Naša blagovna znamka ima močno podporo skupnosti kupcev, med katerimi so tudi oboževalci naše blagovne znamke.
8.10. Razpoložljive povratne informacije s trga potrjujejo, da smo ustvarili izvirno in verodostojno blagovno znamko.
8.11. Naša blagovna znamka uživa ugled ekološko odgovorne in trajnostno naravnane znamke, ki prispeva k blagostanju in dobrobiti družbe.
8.12. Uspešni smo pri pridobivanju novih kupcev.
8.13. V zadnjih 12 mesecih smo imeli višjo stopnjo rasti prodaje kot konkurenti.
8.14. Naša blagovna znamka je med obstoječimi kupci ustvarila visoko zvestobo.
Ocenite pomembnost naslednjih trditev, povezanih z vašim podjetjem
Nikakor se ne strinjam Ne strinjam se Niti se ne strinjam / niti se strinjam Deloma se strinjam Popolnoma se strinjam
9.1. Podjetje zahtevam kupcev daje več poudarka kot obstoječim in trenutno ponujenim izdelkom / storitvam.
9.2. Podjetje ima močno težnjo, da izkoristi nove priložnosti, ki jih ponuja tehnologija, in se manj osredotoča na obstoječe izdelke / storitve.
9.3. Podjetje ima močno težnjo k projektom z visokim tveganjem in visokim donosom in manj k nizko tveganim projektom z nizko donosnostjo.
9.4. Podjetje ima močnejšo težnjo po hitrem »potovanju« v priložnosti, kot pa po postopnem in previdnem raziskovanju le-teh.
9.5. Podjetje sprejema pogumne ukrepe, da bi kljub tveganju izkoristilo priložnosti, namesto da bi uporabilo pristop »počakaj in poglej«.
9.6. Podjetje ima močno težnjo po uvajanju novih izdelkov / storitev in metodologij, namesto da bi izkoristilo obstoječe.
9.7. Podjetje se nagiba k hitremu odzivanju na dejanja konkurentov.
9.8. Podjetje je pogosto prvo, ki uvaja nove izdelke / storitve in ne sledi konkurentom.
9.9. Podjetje pogosto uporablja zelo agresiven pristop do konkurentov (razveljavitev njihovega pristopa).
Ocenite pomembnost naslednjih dejavnikov, povezanih z vašim podjetjem
Nikakor se ne strinjam Ne strinjam se Niti se ne strinjam / niti se strinjam Deloma se strinjam Popolnoma se strinjam
10.1. Velik obseg ponudbe izdelkov / storitev
10.2. Visoka stopnja prilagajanja izdelkov / storitev
10.3. Visoka združljivost (komplementarnost) izdelkov / storitev
10.4. Zagotavljanje inovativnih izdelkov / storitev
10.5. Rast podjetja