Preprost interaktivni uporabniški vmesnik

Besedilo vaših ”načrtov” enostavno vnašate po posameznih poglavjih preko preglednega in uporabniku prijaznega vmesnika, podobnega urejevalniku besedil. Predefinirane oblike načrtov so zasnovane glede na zahtevnost poslovne ideje posamezna poglavja pa lahko enostavno dodajate ali odvzemate.


Enostavno finančno načrtovanje

Mikrobiz vam olajša finančno načrtovanje, saj vas sistematično vodi po posameznih kategorijah finančnega načrta. Posamezne kategorije finančnega načrta so prikazane tudi grafično in jih lahko neposredno vključite v besedilo poslovnega načrta.

Mikrobiz

Brezplačno, enostavno in zanesljivo delovanje

Avtomatska priprava finančnega načrta

Na podlagi vaših odgovorov o pričakovani prodaji in stroških vam Mikrobiz avtomatsko pripravi načrt prodaje, stroškov in denarnih tokov za obdobje treh let in preračuna kazalnike poslovanja, po katerih investitorji ali posojilodajalci najpogosteje sprašujejo.


Timsko delo in vključitev ”zunanjih” svetovalcev

Več glav več ve. Mikrobiz omogoča, da v pripravo poslovnega načrta vključite vaše sodelavce. Poslovni načrt lahko sočasno pripravlja več partnerjev, vse spremembe pa lahko sproti spremljate. V pripravo poslovnega načrta lahko vključite tudi ”zunanje” svetovalce, ki bodo s svojimi komentarji pripomogli h kakovostnejšemu končnemu rezultatu.


Avtomatska priprava končnega dokumenta

Mikrobiz združi vsebinski poslovni načrt in finančni načrt skupaj z grafičnimi prikazi v enoten dokument. Tega enostavno prenesete v PDF formatu, natisnete ali delite z vašimi poslovnimi partnerji.

Izdelava poslovnega načrta

Strokovna pomoč pri uresničevanju vaših poslovnih idej

Raziščite zdaj

Pomoč pri vsakem koraku

Mikrobiz vas vodi skozi celotno pripravo poslovnega načrta. Pri vsakem poglavju so dodana navodila, prikazan je praktični primer in najbolj pogoste napake. Uporabniku so na voljo tudi dodatne informacije v video nasvetih in v Bazi znanja.

Objava poslovne ideje

Vašo poslovno idejo samo z enim klikom objavite v Sejmišču idej.

Objavite zdaj