Pravno obvestilo

Vsebina in materiali, ki so predstavljeni na tej spletni strani, so last Univerze na Primorskem, Fakultete za management in se ne smejo kopirati, razmnoževati ali uporabljati za namene, različne od objave na teh spletnih straneh, brez odobritve Univerze na Primorskem, Fakultete za management.

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management zagotavlja, da so vsi materiali, objavljeni na teh spletnih straneh, v skladu z zakoni RS in EU in ne vsebujejo nedovoljenih ali žaljivih vsebin.

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management v nobenem primeru ni odgovorna za morebitne posledice, ki bi jih uporabnik teh spletnih strani utrpel zaradi vsebine le-teh.

Uporabnik teh spletnih strani se strinja s pogoji uporabe.