Preverjanje poslovne ideje
Zadnja sprememba: 12.04.2019

Preverjanje podjetniške ideje je večdimenzionalno. Odvisno je predvsem od vrste ideje, ali je ideja izdelek, storitev ali proizvodni proces. V poslovnem svetu veljajo splošna pravila kako oceniti ustreznost podjetniške ideje, vendar je treba glede na specifičnost ideje podrobno proučiti vsako posebej. V grobem ločimo dva vidika ocenjevanja ideje:

 1. Širši vidik:

  • kakšni so splošni gospodarski pogoji v državi, kjer nameravate plasirati svoj proizvod (doma ali v tujini): zakonodajni predpisi, strateški programi vlade, ekološke omejitve itn.,
  • kakšni so pogoji v konkretni dejavnosti, iz katere izhaja ideja: ali je trg nasičen, kdo so moji konkurenti, ali je na voljo dovolj surovin, kakšen je trend razvoja v panogi itn..
 

2. Ožji vidik:

  • katere so ciljne skupine (uporabniki-kupci) ?
  • katere so ciljne lokacije (geografsko) ?
  • kakšna je poslovna klima na tem področju ?
  • kakšni so trendi obnašanja kupcev teh proizvodov ?
  • kakšne so kulturne značilnosti področja ?
 
Ko si boste odgovorili na ta vprašanja, si morate čim bolj jasno odgovoriti še na naslednja vprašanja:
  1. Ali je moja ideja tržno zanimiva? Preverite konkurenčno ponudbo prek interneta, v trgovini, poiščite tržne analize, pridobite izkušnje drugih, preučite strokovno literaturo?
  2. Ali lahko proizvod naredite sami, ali potrebujete pomoč? Razmislite, kako boste organizacijsko realizirali idejo, ali potrebujete zagonski kapital, kadre, poslovne prostore?
  3. Kako boste proizvod plasirali na trg? Preverite prodajne poti, katere tržne strategije so najprimernejše, izračunajte lastno ceno svojega proizvoda.
 

To je le nekaj osnovnih vprašanj, na katera si morate odgovoriti čim bolj natančno. Če gre za podjetniško idejo, ki jo je potrebno tudi tehnološko razviti, jo je potrebno preveriti tudi s tehnološko-tehničnega vidika ter izdelati prototip.

Virwww.imamidejo.si