Kaj je e-VEM? Odpri
Zadnja sprememba: 06.01.2015

Portal e-VEM je slovenski državni portal za podjetja in podjetnike. Namen portala je uporabnikom omogočiti čim lažje, enostavno, hitro in brezplačno poslovanje z javno upravo.

Portal e-VEM ponuja brezplačno, enostavno in hitro opravljanje storitev javne uprave za podjetja in podjetnike preko spleta. Namenjen je tako samostojnim podjetnikom kot gospodarskim družbam. Uporabljajo ga tudi referenti točk VEM, ki nudijo vse storitve portala e-VEM podjetjem in podjetnikom na fizičnih vstopnih mestih, in sicer na točkah VEM ter pri notarjih.

Preko portala e-VEM lahko opravite naslednje postopke: 
  • Registrirate s.p. ali d.o.o., kjer ste edini družbenik.
  • Prijavite spremembo podatkov v PRS ali zaprete podjetje (velja za s.p.).
  • Oddate davčne podatke ali zahtevo za identifikacijo za namene DDV.
  • Uredite socialna zavarovanja zase in za zaposlene.
  • Objavite prosto delovno mesto.
  • Pooblastite drugo osebo za delo z vašim podjetjem.
  • Pridobite obrtno dovoljenje.
 

Podroben pregled storitev e-VEM je dosegljiv na spletnem naslovu: http://evem.gov.si/evem/storitve.evem.

Storitve portala e-VEM so brezplačne in jih lahko uporabljajo vsi uporabniki, ki imajo v spletnem brskalniku nameščeno eno izmed kvalificiranih digitalnih potrdil za preverjanje identitete in elektronsko podpisovanje dokumentov overiteljev SIGOV-CA ali SIGEN-CA (za fizične osebe ali za zaposlene pri pravnih osebah), POŠTA®CA, AC-NLB, HALCOM CA FO, HALCOM CA PO 2 ali HALCOM CA PO 3.

Kaj lahko zame stori E-uprava? Odpri
Zadnja sprememba: 06.01.2015

E-uprava nudi informacije in storitve tako za samostojne podjetnike, kot tudi za pravne osebe. Samostojni podjetniki tu najdejo podatke o tem, kako registrirati s.p., kako spremeniti podatke o s.p., katere podatke je potrebno prijaviti ustanovam javne uprave, katera dovoljenja za obratovanje in delo je potrebno pridobiti, kakšne so obveznosti do delavcev, kako s.p. posluje s tujino, kako pridobiti podatke iz evidenc itd.

E-uprava nudi tudi podatke, kako ustanoviti pravno osebo, kateri so obvezni davčni postopki ob ustanovitvi, katera dovoljenja za obratovanje in delo je potrebno pridobiti, kako zaposliti delavca, kako spremeniti podatke o pravni osebi, kako naj pravna oseba posluje s tujino, kje in kako pridobiti podatke iz evidenc, na kaj morajo biti pravne osebe pozorne pri organizaciji dela, kako ukiniti pravno osebo ob ustanovitvi, itd.

Za razliko od e-vem portala, kjer je možno brezplačno registrirati s.p. ali d.o.o., e-uprava ponuja mladim podjetnikom še druge e-storitve.

Kaj je e-TRR? Odpri
Zadnja sprememba: 06.01.2015

E-TRR je spletna aplikacija, ki fizičnim oziroma bodočim pravnim osebam omogoča odpiranje začasnega depozitnega (transakcijskega) računa za vplačilo ustanovnega kapitala družbe. Vplačilo ustanovnega kapitala je predpogoj za ustanovitev družbe oziroma za vpis družbe v sodni register. Družbeniki se lahko prijavijo v portal e-TRR z uporabo enega izmed kvalificiranih digitalnih potrdil overiteljev SIGOV-CA ali SIGEN-CA, POŠTA®CA, AC-NLB in HALCOM CA.

E-TRR je namenjen družbenikom, ki želijo odpreti tekoči račun z namenom vplačila ustanovnega kapitala podjetja. Družbenik oziroma družbeniki v primeru večosebne družbe z omejeno odgovornostjo oddajo vlogo za odprtje depozitnega računa. Banka odpre depozitni oziroma začasni transakcijski račun, na katerega družbeniki nakažejo osnovni kapital. Banka izda elektronsko podpisano potrdilo o vplačanem kapitalu. Potrdilo o vplačanem kapitalu družbenik potrebuje za oddajo predloga za vpis v sodni register.

Če družbenik ustanavlja enoosebno družbo z omejeno odgovornostjo, lahko ta postopek izvede prek portala e-VEM, za ustanovitev ostalih vrst družb pa postopek ustanovitev opravi na vstopni točki VEM ali pri notarju.

Banke, ki so zaenkrat vključene v sistem e-TRR so: SKB, Gorenjska banka, Banka Koper in Poštna banka Slovenije.

Kaj je eRačun in e-računi? Odpri
Zadnja sprememba: 06.01.2015

E-račun je nadomestilo za klasičen papirnati račun. Izdajatelj račun izda svojemu dolžniku oziroma prejemniku računa v elektronski obliki v njegovo elektronsko banko, ta pa prejeti e-račun enostavno in hitro plača in ga lahko izvozi tudi v svoje zaledne računovodske aplikacije. E-račun za izdajatelje pomeni velik prihranek pri stroških tiska, poštnin, znamk in kuvert; zaradi elektronske izmenjave podatkov pa omogoča tudi časovni prihranek.

E-računi je spletni program oziroma spletna aplikacija, ki malim podjetnikom olajša vodenje poslovnih knjig. Program e-računi omogoča urejanje evidence prejetih in izdanih računov, obračun plač in prispevkov, pisanje potnih nalogov, delovnih nalogov, vodenje blagajne, zalog in glavne knjige, ponuja tudi povezavo s spletnimi bankami in eDavki, obračuna nam DDV in pomaga pri izdelavi davčnega obračuna in bilance.

Za delovanje programa ne potrebujemo posebne programske opreme, saj program deluje znotraj vseh internetnih brskalnikov, zato tudi niso potrebne posebne namestitve programa in posodabljanje programa.

E-računi je plačljiv program. Za neomejeno uporabo programa je treba le-tega kupiti ali najeti. E-račune je možno najeti na dva načina, in sicer za uporabo preko interneta ali z licenciranjem za uporabo znotraj računalniškega omrežja (intraneta) podjetja.