Kje najdem ažurne informacije o javnih razpisih in subvencijah? Odpri
Zadnja sprememba: 06.01.2015

Enotnega mesta, kjer so zbrani vsi razpisi države in njenih agencij, ki so namenjeni podjetnikom, ni, zato je nujno brskanje po spletnih straneh ministrstev, agencij in ostalih javnih institucij, ki objavljajo razpise, namenjene podjetnikom. Nekatere podporne institucije sicer pripravljajo e-novice in e-biltene, v katerih lahko najdemo aktualne informacije o objavljenih razpisih, kar nam lahko olajša iskanje primernega razpisa, a bomo za razpisno dokumentacijo še vedno primorani pobrskati na spletnih straneh javnih institucij.

Seznam najpomembnejših institucij, ki objavljajo javne razpise, in povezave do njihovih spletnih strani:

Kako se prijaviti na javni razpis? Odpri
Zadnja sprememba: 06.01.2015

Ko smo našli pravi razpis za nas, je treba pozorno prebrati razpisno dokumentacijo, kjer so navedeni pogoji za prijavo na razpis, upravičeni prijavitelji in stroški, delež sofinanciranja oziroma subvencije ter ostale pomembne informacije. Za morebitna vprašanja glede razpisa je vselej navedena kontaktna točka, ki ji lahko postavimo dodatna vprašanja v primeru nejasnosti.

Če ugotovimo, da smo upravičeni do prijave na razpis, se seznanimo s prijavnim obrazcem in dokumenti, ki jih moramo priložiti k prijavi na razpis. Zahtevnost izpolnjevanja prijavnega obrazca variira od razpisa do razpisa. Pri zahtevnejših razpisih, na katerih lahko pridobimo višjo vsoto nepovratnih sredstev, je izpolnjevanje prijave zahtevnejše kot pri razpisih, na katerih kandidiramo za manjšo vsoto denarja. Zahtevnost prijave pa je poleg tega odvisna še od same narave projekta, ki ga prijavljamo, in zahtev posameznega razpisa. Pri razvojnih projektih podjetja se praviloma kot priloga prijavi zahteva poslovni načrt ali pa je potrebno projekt zelo natančno opisati in ovrednotiti v sami prijavi.

Če ugotovite, da sami ne boste zmogli pripraviti in izpolniti prijave na razpis, se lahko za pomoč obrnete na katero izmed podpornih institucij, ki vam lahko pri tem pomaga oziroma vam pripravi kar celotno prijavo (podjetniški centri, regionalne razvojne agencije, svetovalna podjetja ...).

Pomembno je vedeti, da so razpisi praviloma odprti za prijave zgolj kakšen mesec dni in da časa za prijavo ni veliko, še posebno, če razpisa nismo pravočasno opazili. Da bi se izognili časovni stiski pri prijav, je treba o razvojnih projektih, ki jih želimo prijaviti na razpise, razmišljati in jih pripravljati vnaprej. Pregled starejših razpisnih dokumentacij, pogovor s kontaktno točko posameznega razpisa in podjetniškim svetovalcem še preden je določen razpis objavljen, vam lahko bistveno olajša prijavo na razpis ter poveča možnosti uspeha na razpisu.

Kaj po oddaji prijave in kako speljati uspešno prijavljen projekt? Odpri
Zadnja sprememba: 06.01.2015

Ko smo oddali prijavo na razpis, nam preostane le še čakanje na rezultate in upanje, da bo projekt izbran in da bomo pridobili javna sredstva, ki nam bodo pomagala pri izvedbi projekta.

Celotna zgodba pa se tukaj seveda še ne konča. Če je naš projekt izbran za sofinanciranje, moramo pozorno prebrati pogodbo o sofinanciranju, v kateri so zapisane predvsem naše obveznosti v povezavi s sofinanciranjem (vzorec take pogodbe je praviloma priložen že razpisni dokumentaciji v fazi prijave, zato se lahko že tam seznanimo z njo). Obveznosti, roki za poročanje, dokazila o stroških, postopki v primeru spremembe projekta in načini povračila stroškov so le nekatere najpomembnejše točke pogodbe, ki jo moramo pozorno preučiti in se po njih pri izvedbi projekta tudi ravnati.

Nepovratna sredstva Odpri
Zadnja sprememba: 06.01.2015

Najboljše za podjetnika je vsekakor sofinanciranje projektov z nepovratnimi sredstvi države in Evropske unije. Nepovratna sredstva, kot že ime samo pove, so sredstva, ki jih država (najpogosteje v navezavi s sredstvi Evropske unije) nameni sofinanciranju projekta in jih ni treba vračati.

Posebno pozornost pri nepovratnih sredstvih je treba nameniti razpisnim pogojem za pridobitev takšnih sredstev, ki so pogosto zahtevnejši kot pri pridobitvi povratnih sredstev. Država nam bo, zaradi strogih pravil Evropske unije, z nepovratnimi sredstvi praviloma subvencionirala od 50 % do 85 % celotne vrednosti projekta. Manjkajoča sredstva za izvedbo celotnega projekta, kar je pogoj za prijavo na razpisu, bomo primorani zagotoviti sami. Največkrat je dokazila o lastnih sredstvih oz. zaprti finančni konstrukciji projekta treba priložiti že ob sami prijavi na razpis. Poudariti je treba še, da se subvencija v večini primerov nanaša na neto vrednost projekta, DDV bomo zato morali pokriti sami.

Informacije o razpisih za napovratna sredstva lahko najdete pri:

Garancije in krediti Odpri
Zadnja sprememba: 06.01.2015

Povratna sredstva v obliki kreditov ali garancij so, poleg nepovratnih sredstev, prav tako dobrodošel vir financiranja podjetniških projektov. Garancije za bančne kredite, subvencije obrestne mere in krediti za investicijske projekte so le nekatere najpomembnejše oblike financiranja projektov s povratnimi sredstvi. Za več informacij se je dobro obrniti na posamezno agencijo oziroma sklad, ki razpisuje posamezen finančni instrument: Slovenski podjetniški sklad, Slovenski regionalni razvojni sklad, SID banka.