Iniciativa Start:up Slovenija Odpri
Zadnja sprememba: 06.01.2015

Iniciativa Start:up Slovenija je odprta platforma, namenjena povezovanju deležnikov slovenskega podjetniškega okolja. Iniciativi se lahko priključijo različne organizacije in posamezniki ter start-up podjetja in uspešni podjetniki.
 
Več informacij na: http://www.startup.si.
 
 

Start-up podjetje ali štartnik Odpri
Zadnja sprememba: 06.01.2015

Start-up podjetje je po formalni definiciji začasna entiteta, ki razvija nov inovativen produkt v negotovih okoliščinah, s ciljem, da najde ponovljiv in skalabilen poslovni model. Za razliko od že uveljavljenih podjetij in organizacij, start-up podjetje še ni v fazi izvršnosti, temveč v fazi iskanja »product-market-fit«-a in ustreznega poslovnega modela.

Start-up podjetje je novonastalo podjetje, namen katerega je razvoj novega, običajno inovativnega proizvoda ali storitve v negotovih okoliščinah. Običajno ima zato velik potencial za rast, saj povprečni podjetnik z visokim potencialom ustvari kar 3-krat več delovnih mest kot podjetnik s srednjim potencialom in kar 15-krat več delovnih mest kot podjetnik z nizkim potencialom. Tretjina dinamike gospodarske rast držav se pojasni z dinamiko start-up podjetništva. Vendar pa ta podjetja potrebujejo primerno razvit start-up ekosistem.

Če start-up zadovoljuje tudi novo potrebo, ki je prisotna v širšem območju ali celo globalno, ima tudi velik potencial za rast. Start-up podjetništvo je ključno zaradi inovacij, novih delovnih mest in gospodarske rasti ter vnašanja konkurenčne dinamike v poslovno okolje. Za takšna podjetja pa je značilno, da v začetku testirajo različne možne poslovne modele, da bi našli pravega. Za to pa potrebujejo primerno razvit podporni start-up ekosistem.

Več informacij je dosegljivih na:

Lean metodologija - vitki štartnik Odpri
Zadnja sprememba: 06.01.2015

Vitki štartnik (angl. lean startup) je metoda za razvoj podjetja in izdelkov, ki jo je prvič predlagal Erik Ries leta 2011. Vitki štartnik zagotavlja znanstveni pristop k ustvarjanju in upravljanju štartnikov in k hitrejšemu procesu lansiranja produktov k strankam. Metoda vitkega štartnika uči, kako voditi štartnik – kako ga upravljati oziroma usmerjati, kdaj se obrniti, kdaj vztrajati in rasti v poslu z največjim pospeševanjem. To je načelen pristop k razvoju novih izdelkov.

Veliko štartnikov začne z idejo za izdelek, za katerega mislijo, da ga ljudje želijo. Nato preživijo mesece, včasih leta, ob izpopolnjevanju tega izdelka brez, da bi izdelek pokazali, četudi v osnovni obliki, svojim bodočim kupcem. Ko ne dosežejo velikega zanimanja strank, je to pogosto zato, ker niso nikoli govorili z bodočimi kupci in ugotovili, ali jim je izdelek sploh zanimiv. Ko kupci končno komunicirajo skozi njihovo nezavzetostjo in jim ni mar za idejo, štartnik ne uspe.

Načela vitkega štartnika so:

 • Podjetniki so povsod:
  • Ni potrebno delati v garaži, da delate v štartniku (startup podjetju).
 
 • Podjetništvo je upravljanje (angl. management)
  • Štartnik je institucija, ne samo izdelek, zato je potrebno upravljanje, in sicer nov način upravljanja posebej prilagojen za ta kontekst.
 
 • Validirano učenje
  • Štartnik ne obstaja zato, da izdeluje stvari, da ustvarja denar ali da služi strankam. Obstaja zato, da se nauči, kako zgraditi trajnostno poslovanje. To učenje je mogoče znanstveno potrditi tako, da izvedemo eksperiment, ki nam omogoča testiranje vseh elementov naše vizije.
 
 • Računovodenje inovacij
  • Da izboljšamo podjetniške rezultate in, da podjetniki ostanejo odgovorni, se moramo osredotočiti na dolgočasne stvari: kako izmeriti napredek, kako določiti mejnike, kako si določiti delovne prioritete. To zahteva novo vrsto računovodstva, ki je specifična za štarnike.
 
 • Naredi - meri - spoznaj
  • Temeljna aktivnost štartnika je ideje spremeniti v izdelke, meriti, kako se kupci odzivajo in se potem naučiti ali se obrniti ali pa vztrajati. Vsi procesi štartnika moraj biti v to, da pospešijo povratno zanko.
 
Več informacij na:
 • Eric Ries: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses.
 • Ash Maurya: Running lean: iterate from plan A to plan that works.
 • Steve Blank: Why the lean startup changes everything, http://www.usric.org/uploads/1/8/4/1/18419537/why_the_lean_start_up_changes_everything.pdf.
 • http://theleanstartup.com/principles