KANVAS poslovnega modela
Zadnja sprememba: 06.01.2015

Poslovni model (splošno) opisuje osnovo, kako organizacija ustvarja, prinaša in kopiči vrednost.

KANVAS poslovnega modela je skupen jezik za opisovanje, vizualizacijo in spreminjanje poslovnih modelov. Avtorji verjamejo, da je poslovni model mogoče opisati skozi devet osnovnih gradnikov, ki prikazujejo logiko podjetja, in sicer kako namerava ustvariti denar. Devet gradnikov zajema štiri glavna področja poslovanja: kupce, ponudbo, infrastrukturo in finančno sposobnost preživetja. Poslovni model je načrt za strategijo, ki jo bo podjetje izpolnjevalo in izvajalo skozi organizacijsko strukturo, procese in sisteme.

Devet gradnikov kanvas poslovnega modela:

1. Segmenti uporabnikov/kupcev (Organizacija zadovoljuje enega ali več segmentov kupcev.)
 • Gradnik segment kupcev določa različne skupine ljudi ali organizacij, ki jih podjetje želi doseči in zadovoljiti.
  • S komu ustvarjamo vrednost?
  • Kdo so naši najpomembnejši kupci?
 • Primeri: množični trgi, tržne niše, segmentirani, razpršeni ali »multi-sided« trgi
 
2. Vrednost za uporabnike (Skuša rešiti probleme kupcev in zadovoljiti njihove potrebe z vrednostjo za njih.
 • Gradnik vrednost za uporabnike opisuje skupek izdelkov in storitev, ki ustvarjajo vrednost za določen segment kupcev.
  • Kakšno vrednost ustvarjamo za kupce?
  • Katerega izmed problemov kupcev skušamo pomagati rešiti?
  • Katere potrebe kupcev zadovoljujemo?
  • Katere skupine izdelkov in storitev ponujamo posameznim segmentom kupcev?
 • Elementi iz naslednjega seznama lahko prispevajo k ustvarjanju vrednosti za stranke: novost, izboljšanje/kvaliteta proizvoda, prilagajanje stranki/narejeno po meri, »opravljeno delo«, dizajn, znamka/status, dostopnost, udobje/uporabnost.
 
3. Kanali (Vrednost za uporabnike dosežemo preko komunikacije, distribucije in prodajnih kanalov.)
 • Gradnik kanali opisuje, kako podjetje komunicira in doseže segmente svojih strank, da za njih ustvarja vrednost.
  • Skozi katere kanale želijo segmenti kupcev, da jih dosežemo? Kako jih dosegamo sedaj?
  • Kako so naši kanali med seboj povezani? Kateri deluje najbolje?
  • Kateri kanali so najbolj stroškovno učinkoviti?
  • Kako jih vključujemo v rutine kupcev?
 • Tipi kanalov: lastni/partnerski, direktni/indirektni.
 
4. Odnosi s strankami (Odnose s strankami vzpostavimo in vzdržujemo z vsakim izmed segmentov strank.)
 • Gradnik odnosi s strankami opisuje tipe odnosov, ki jih podjetje vzpostavi s specifičnim segmentom strank.
  • Kakšne vrste odnos bomo vzpostavili in obdržali s segmenti kupcev?
  • Katere odnose smo že vzpostavili?
  • Kako dragi so?
  • Kako so integrirani s preostalim delom našega poslovnega modela?
 • Primeri: osebna asistenca, samopostrežba, avtomatizirane storitve, skupnosti, soustvarjanje.
 
5. Prihodki (Prihodki izhajajo iz uspešnega ustvarjanja vrednosti za uporabnike.)
 • Gradnik prihodki predstavlja denar, ki ga podjetje ustvari z vsakim segmentom kupcev (Stroške je potrebno odšteti od prihodkov, da ustvarimo dobiček.)
  • Za kakšno vrednost so naši kupci res pripravljeni plačati?
  • Za kaj trenutno plačujejo?
  • Kako trenutno plačujejo? Kako bi si želeli plačevati?
  • Koliko posamezni prihodki prispevajo k skupnim prihodkom?
 • Primeri: prodaja premoženja, uporabnina, članarina, posojila/najem/lizing, licenciranje, posredniške provizije, oglaševanje.
 
6. Ključni viri (Ključni viri so potrebna sredstva, da lahko ponujamo in zagotavljamo zgoraj opisane elemente...)
 • Gradnik ključni viri opisuje najpomembnejša potrebna sredstva, ki omogočajo delovanje poslovnega modela.
  • Katere ključne viri so potrebni za ustvarjanje vrednosti? Naše distribucijske kanale? Odnose s strankami? Prihodke?
 • Primeri: fizični, intelektualni, človeški, finančni
 
7. Ključne aktivnosti (…z izvedbo mnogih ključnih aktivnosti.)
 • Gradnik ključne aktivnosti opisuje najbolj pomembne stvari, ki jih mora podjetje narediti, da poslovni model deluje.
  • Katere ključne aktivnosti so potrebne za ustvarjanje vrednosti? Naše distribucijske kanale? Odnose s strankami? Prihodke?
 • Primeri: proizvodnja, reševanje problemov, platforma/mreže
 
8. Ključna partnerstva (Nekatere aktivnosti damo v zunanje izvajanje in nekatere vire pridobimo zunaj podjetja.)
 • Gradnik ključna partnerstva opisuje mrežo dobaviteljev in partnerjev, ki omogočajo delovanje podjetja.
  • Kateri so ključni partnerji?
  • Kateri so naši ključni dobavitelji?
  • Katere ključne vire pridobivamo od partnerjev?
  • Katere ključne aktivnosti opravljajo partnerji?
 • Trije razlogi za ustvarjanje partnerstva: optimizacija in ekonomije obsega, zmanjševanje tveganja in negotovosti, prevzem določenih virov in dejavnosti.
 
9. Struktura stroškov (Elementi poslovnega modela so del strukture stroškov.)
 • Gradnik struktura stroškov opisuje vse stroške, ki se so nastali v povezavi z delovanjem poslovnega modela.
  • Kateri so najpomembnejši stroški v našem poslovnem modelu?
  • Kateri ključni viri so najdražji?
  • Katere ključne aktivnosti so najdražje?
 • Dve vrsti strukture stroškov v poslovnem modelu: usmerjeni v stroške ali usmerjeni v vrednost.
 • Stroški imajo lahko naslednje lastnosti: fiksni stroški, variabilni stroški, ekonomije obsega,
 

Devet gradnikov poslovnega modela tvori osnovo za uporabno orodje, ki mu rečemo kanvas poslovnega modela.

Vir: Osterwalder A. & Pigneur Y. (2010). Business Model Generation.