Zakaj se sprašujemo o cilju poslovanja podjetja? Odpri
Zadnja sprememba: 12.04.2019

Dokler se zares ne začnemo pogovarjati o cilju oz. ciljih poslovanja podjetja, je odgovor na gornje vprašanje morda dokaj preprost. Vendar pa odgovor na to vprašanje ni popolnoma trivialen, saj je odvisen od podjetja samega in okoliščin poslovanja podjetja.

Da lahko uspešno poslujemo, mora biti cilj poslovanja podjetja jasno postavljen, saj različni cilji poslovanja podjetja lahko vodijo v različne poslovne odločitve. To velja tudi za finančne odločitve, ki vedno temeljijo na cilju, ki ga želi podjetje zasledovati. Če torej želimo sprejemati kakršne koli finančne odločitve, moramo poznati cilj poslovanja podjetja, saj sprejete odločitve vplivajo na samo poslovanje podjetja. Brez jasnega cilja tudi finančne odločitve podjetja ne bodo mogle biti učinkovite.

Kaj pa je običajen cilj poslovanja podjetja, je opredeljeno v razdelku "Kaj naj bi bil cilj poslovanja podjetja in kako je odvisen od organizacijske oblike podjetja?"

Kaj naj bi bil cilj poslovanja podjetja in kako je odvisen od organizacijske oblike podjetja? Odpri
Zadnja sprememba: 12.04.2019

Kot že omenjeno v razdelku "Zakaj se sprašujemo o cilju poslovanja podjetja?", na prvi pogled ni vedno popolnoma jasno, kakšen naj bi bil cilj poslovanja podjetja. Običajno v podjetju nastopa več interesnih skupin, ki imajo lahko svoje cilje: delavci bi verjetno kot cilj izpostavili visoke plače in stalnost zaposlitve, lastniki čim večjo donosnost vloženih sredstev, upniki sprotno vračilo obveznosti podjetja, okolje podjetja varno in ekološko poslovanje ter skrb za širšo družbo, managerji verjetno tudi svoj čim boljši status.

Cilj podjetja bi moral biti kvantificiran in merljiv, zato se pogosto kot cilj poslovanja pojavljajo tudi čim večja prodaja, čim večji dobiček, čim večji tržni delež in ne nazadnje tudi npr. preživetje podjetja, itd. Vendar imajo vsi ti cilji pomanjkljivosti, ki so takšne, da jih težko spregledamo. Dobiček ima mnogo pomanjkljivosti, npr. dobiček je »zgodovinska kategorija« (izračunan za nazaj), odvisen je od kreativnosti računovodstva, ne upošteva tveganja poslovanja, itd. Čim večji tržni delež lahko vodi podjetje v neracionalne odločitve in nedonosno rast podjetja. Čim večja prodaja še ne pomeni, da je le-ta tudi dobičkonosna.

Ko iščemo cilj poslovanja podjetja, se je potrebno vprašati, kdo in zakaj je ustanovil podjetje. Podjetje ustanovi(jo) lastnik(i), ki zagotovijo osnovni kapital, vložijo ideje, prevzemajo tveganja poslovanja. In lastniki podjetja so – v normalnih pogojih – podjetje ustanovili (in vanj vložili sredstva) zato, da bi zaslužili. Če iz tega izpeljemo cilj poslovanja podjetja, potem je jasno, da primarni cilj poslovanja podjetja ne more biti rast prodaje, rast dobička, rast plač, itd., ampak prvenstveno rast vrednosti lastniškega kapitala oz. vložka lastnikov. To še ne pomeni, da npr. rast tržnega deleža ni pomembna, ampak to pomeni samo to, da se morajo v podjetju vse poslovne odločitve sklepati na način, da le-te zagotavljajo rast vrednosti podjetja (pri javni delniški družbi npr. rast cene delnice).

Na dolgi rok morajo tudi mikro podjetja in samostojni podjetniki slediti temu cilju poslovanja, če želijo obstati, čeprav je morda na prvi pogled za takšne družbe primernejši kakšen drugačen (npr. zagotavljanje plače edinemu lastniku) ali pa ožje definiran cilj.

Vir: Dolenc, P. & Stubelj, I. 2011. Poslovne finance s praktičnimi primeri. Ljubljana.