Vpliv podjetništva na dosedanje življenje
Zadnja sprememba: 12.04.2019

Odločitev za vstop v podjetništvo se prične z odločitvijo za spremembo življenjskega sloga. Proces podjetništva prinaša številne spremembe in tveganja. Ideja, ki je bila prej le v posameznikovi glavi, bo sedaj postala vir dohodka za podjetnika in njegove zaposlene. Podjetniška ideja vedno zahteva celega človeka. Sprva se nobena težava ne zdi prevelika in nobenemu podjetniku ne bo škoda časa, ki ga je vložil v uresničevanje ideje, saj je v tem našel zadovoljstvo in samouresničevanje. V uresničitev podjetniške ideje so podjetniki pripravljeni vložiti ves svoj čas in trud. Pri tem pa pogosto pozabijo na družino, vsakdanja opravila in stroške. Poslovno in družinsko življenje se začneta prepletati in kmalu podjetniki ne vidijo več ločnice med obema svetovoma. V ozadju se znajdeta tudi zabava in zdravje. Podjetje pa lahko uspešno vodi le oseba, ki je obenem srečna in se dobro počuti. Življenje ni le posel, zato morajo podjetniki nameniti dovolj časa tudi ostalim področjem.

Med tveganja, s katerimi se morajo podjetniki dnevno soočati, uvrščamo:
 • finančno tveganje,
 • tveganje kariere,
 • tveganje družine,
 • psihično tveganje.
 

Poleg časa in energije podjetniki vložijo v uresničitev podjetniške ideje tudi denar. Finančno tveganje se nanaša na lastna denarna sredstva, ki jih podjetniki vložijo v podjetniško idejo, in na možnost zmanjšanih in/ali nerednih dohodkov. Postati podjetnik oziroma samozaposlen pomeni tudi spremembo karierne poti. Psihologi uvrščajo spremembo kariere med največje vire stresa in straha v sodobni družbi. Podjetnik mora sprejeti tveganje uresničitve nove kariere in vsega, kar to prinaša. Če se za spremembo v karieri odločimo sami in je ta posledica zaznave priložnosti, je sprememba vsekakor pozitivna in prinaša posamezniku večje zadovoljstvo. Lahko pa se zgodi, da smo s spremembo razočarani in se želimo vrniti na prejšnji način delovanja. Sprememba karierne poti prinaša spremembe tudi v družinskem okolju podjetnika. Osebno in družinsko življenje podjetnikov namreč postane podrejeno podjetniški ideji. Večina podjetnikov se zato strinja, da je podpora in razumevanje družinskih članov ključnega pomena za uspeh na poklicni poti.

Podjetništvo lahko razumemo kot način življenja. Sprememba življenjskega sloga, negotovost in stres kot posledice celotnega procesa so zatorej vsakdanjost podjetnikov. Takšen način življenja pa prinaša tako prednosti kot slabosti.

Prednosti življenjskega sloga podjetnikov:

 • svobodno razporejanje časa,
 • poseben življenjski stil,
 • fleksibilen delavnik,
 • ugled v okolju ob finančnem uspehu,
 • oblikovanje kroga znancev,
 • zadovoljstvo pri samostojnem odločanju,
 • zadovoljstvo ob ustvarjanju dela za druge,
 • izkoriščanje lastne ustvarjalnosti,
 • nova znanja,
 • delo na domu,
 • delo z družinskimi člani.
 

Slabosti življenjskega sloga podjetnikov:

 • nestalen dohodek,
 • daljši delovnik,
 • poklic, ki ga opravljate 24 ur na dan in 7 dni na teden,
 • prepletanje zasebnega in poslovnega življenja,
 • podjetje je lahko breme za celotno družino,
 • tveganje lastnega premoženja,
 • malo prostega časa,
 • ogroženost zdravja zaradi stresa in napora.
 

S tem ko se posameznik odloči za podjetniško pot, se odloči za poseben življenjski stil. Pri tem je pomembno, da si posameznik že na začetku postavi prioritete in poskrbi, da ne postane ujetnik lastnega podjetja. Pogosto slišimo, da je uspešen podjetnik tisti podjetnik, ki zna na dolgi rok ustvariti in vzdrževati ravnovesje med poslovnim in zasebnim življenjem. Uspešno podjetje namreč še ne pomeni tudi zadovoljnega podjetnika.

Preden se odločite za podjetniško pot, temeljito razmislite in si iskreno odgovorite na spodnja vprašanja:
 • Kako bo samozaposlitev vplivala na moje življenje?
 • Kako bo sprememba kariere vplivala na življenje moje družine?
 • Sem pripravljen sprejeti tveganja in negotovost?
 • Sem sposoben pristati na denarne težave?
 • Sem pripravljen vložiti ves svoj prosti čas v uresničitev podjetniške ideje?